Pachet de servicii GARANTAT

serviciigarantate.jpg

Subdomeniul Moodle al Colegiului Economic "Ion Ghica" Bacău
© 2013 - 2014 - Rețeaua EDU Moodle România - Administrator site: Bostan Mihaela

TIC - Clasa a IX-a 

 • Calculatoare şi reţele de calculatoare
 • Sistemul de operare Windows
 • Accesorii ale sistemului de operare Windows
 • Operaţii de bază cu procesorul de text Microsoft Word
 • Organizarea textelor şi a tabelelor
 • Operaţii avansate cu procesorul de text Microsoft Word
 • Structura reţelei Internet
 • Comunicarea prin Internet
 • Elemente ale limbajului HTML
 • Realizarea paginilor Web

TIC - Clasa a X-a
Aplicaţia software specializată pentru calculul tabelar, Excel
Aplicaţii software specializate pentru baze de date, Access
Aplicaţia software specializată pentru realizarea unei prezentări, PowerPoint 

Clasa a XI-a:
Realizarea documentelor şi a prezentărilor folosind informaţii de pe Internet.
Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul şi a bazelor de date.

TIC - clasa a XII-a

 • Utilizează informaţii de pe Internet.
 • Organizează şi prelucrează informaţia.
 • Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web.
 • Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.