RețeauaEDU.ro urmărește creșterea calităţii învăţământului preuniversitar, prin crearea, dezvoltarea şi implementarea unor activități școlare și extra școlare. Se pune un accent deosebit pe partea aplicativă, utilizând metode inovative de predare și învățare.

RețeauaEDU.ro este o comunitate şcolară, care dezvoltă un mediu virtual inovativ şi interactiv şi care promovează un învăţământ de calitate, integrat într-o societate europeană a cunoaşterii! 
Prin crearea şi susţinerea acestei reţele de învăţământ, vom realiza un pas important în alinierea învăţământului românesc la învăţământul european.

Vă așteptăm să vă înscrieți în rețeaua noastră:  Pentru instituții  | Pentru utilizatori