Obiective

RețeauaEDU.ro urmărește creșterea calităţii învăţământului preuniversitar, prin crearea, dezvoltarea şi implementarea unor activități școlare și extra școlare. Se pune un accent deosebit pe partea aplicativă, utilizând metode inovative de predare și învățare.

RețeauaEDU.ro este o comunitate şcolară, care dezvoltă un mediu virtual inovativ şi interactiv şi care promovează un învăţământ de calitate, integrat într-o societate europeană a cunoaşterii!
Prin crearea şi susţinerea acestei reţele de învăţământ, vom realiza un pas important în alinierea învăţământului românesc la învăţământul european.

RețeauaEDU.ro în parteneriat cu liceele din România propune următoarele activități:

  •     Postarea lecțiilor, bibliografiei, temelor;
  •     Evaluarea și autoevaluarea cunoștințelor;
  •    Crearea unor clase virtuale de colaborare între licee;
  •    Organizarea de concursuri;
  •    Cursuri comune în clasa virtuală;
  •    Pregătiri pentru bacalaureat;
  •    Provocări între licee;
  •    Comunicarea și socializare;
  •    Dezvoltarea de proiecte între licee;
  •    Accesarea unor finanțări cu fonduri naționale sau europene.

Prin crearea şi sustinerea acestei reţele de învăţământ, vom realiza un pas important în alinierea învăţământului românesc la învăţământul european şi la realizarea unui schimb de experienţă permanent între instituţiile de învăţământ naționale și internaționale, în mediu virtual. Importanţa activităților propuse vor aduce un plus valoare mediului educațional românesc prin suplinirea lipsei cursurilor, testelor,  manualelor, lucrărilor practice, profesori si elevi putând să realizeze, în mod practic, prin sistemul virtual, toate aplicaţiile prevăzute în programele de învăţământ.

RețeauaEDU.ro urmărește creşterea calităţii actului educaţional în domeniul învăţământului preuniversitar, prin amploarea activităţilor de proiectare, dezvoltare, creare de  scenarii finale, testare, perfecţionare, implementare, formare si educare, de constientizare a tinerilor, familiilor lor, a profesorilor asupra importantei deosebite a educației în anii petrecuți în școală.

RețeauaEDU.ro sprijină educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
Învățământul românesc se va schimba în viitor, utilizând această platformă aveți posibilitatea să lucrați cu instrumente moderne de predare, învățare și evaluare.


Va așteptăm.

Ultima modificare: joi, 18 mai 2017, 12:20