Termeni si conditii INSTITUTII

Rețeaua EDU Moodle Romania

TERMENI ȘI CONDIȚII

de utilizare a serviciilor din Rețeaua EDU Moodle Romania

de către REMR și BENEFICIAR (instituția școlară)

 2015

 

DEFINIȚII:

 1. REMR - Rețeaua EDU Moodle Romania (edu.moodle.ro)
 2. REMR si BENEFICIAR - părțile, asa cum sunt acestea numite mai jos;
 3. Servicii de ASISTENȚĂ – servicii care ajută utilizatorul sa rezolve probleme specifice, in afara serviciilor de training, configurare sau mentenanta;
 4. Servicii de IMPLEMENTARE – reprezinta totalitatea serviciilor efectuate de REMR pentru asigurarea functionalitatilor platformei de e-learning pentru BENEFICIAR;
 5. AFILIEREA - afilierea BENEFICIARULUI la REMR;
 6. UTILIZAREA PLATFORMEI - accesarea platformei de minim 35% din utilizatorii activi ai BENEFICIARULUI (cu excepția perioadelor de vacanță).
 7. NEUTILIZARE PLATFORMEI - accesarea platformei cu mai puțin de 35% din utilizatorii activi ai BENEFICIARULUI (cu excepția perioadelor de vacanță).
 8. SUSPENDAREA - platforma nu va fi accesibila pentru o perioada de 15 zile (conturi, resurse, activitati).
 9. ȘTERGEREA - platforma va fi ștearsă in totatlitate (conturi, resurse, activitati), fără posibilitatea de restaurare.

 

SERVICII:

 1. Serviciul Afiliere - BENEFICIARUL va primi un ID de identificare a şcolii in REMR.
 2. numescoala.moodle.ro  - BENFICIARUL va primi un subdomeniu.moodle.ro.
 3. Serviciul Publicaţii - revista online, publicare articole, promovare activităţi.
 4. Serviciul Suport - suport tehnic oferit profesorilor in utilizarea platforme Moodle.
 5. Serviciul Conferinţe - Conf WEB EDU, Conf EDU Moodle Romania, participarea la conferinţele organizare in REMR cel mult 50 participanti simultan.
 6. Platforma Moodle intreţinută, actualizată, supravegheată funcţională 24/24.
 7. Apartenenţa la o reţea educaţională modernă.
 8. Spaţiu virtual de stocare 5 GB.
 9. Backup zilnic al datelor.
 10. Confidenţialitatea datelor.
 11. Acces la diverse cursuri derulate pe platforma edu.moodle.ro

 

OBLIGAȚIILE REMR:

 1. REMR se obligă să respecte acești TERMENI ȘI CONDIȚII.
 2. Va aloca spațiu și resurse pentru un numar nelimitat de conturi de utilizator, cu condiția ca aceștia să facă parte din elevii și profesorii instituției.
 3. REMR va aloca personal calificat pentru realizarea serviciilor prevăzute in secțiune SERVICII.
 4. REMR va asigura prestarea in bune conditii a tuturor serviciilor.
 5. REMR va pune la dispozitia BENEFICIARULUI gratuit utilizarea platformei Moodle cu modulele standard
 6. REMR va pune la dispozitia BENEFICIARULUI contracost module aditionale. (Lista completa)

 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI:

 1. BENEFICIARUL se obliga să respecte acești TERMENI ȘI CONDIȚII.
 2. BENEFICIARUL se obliga sa asigure conditii optime pentru desfasurarea activitatii in REMR.
 3. BENEFICIARUL se obligă să NU utilizeze serviciile oferite de REMR in scopuri care aduc venituri.
 4. BENEFICIARUL se obligă să-și desemneze, reprezentanții responsabili de colaborarea și supravegherea derulării activităților in REMR.
 5. BENEFICIARUL se obligă ca la fiecare sfarșit de an să intocmească un raport de activitate cu privire la utilizarea serviciilor REMR
 6. BENEFICIARUL se obligă să promoveze REMR in comunitatea locală, și națională prin orice modalitate.
 7. BENEFICIARUL se obligă să publice in Centrul de resurse (HUB) cel putin 3 cursuri in fiecare an.
 8. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze platforma frecvent, NEUTILIZAREA platformei pe o perioada de 2 luni va aduce la SUSPENDAREA, ulterior la ȘTERGEREA platformei.
 9. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze doar conținut pentru care drepturi de folosință;
 10. BENEFICIARUL se obligă să trimită pentru formare Moodle cel puțin două cadru didactice din instituție. Cursurile sunt disponibile la adresa formare.moodle.ro ;
 11. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze frecvent platforma cu cel puțin o clasă din instituție.
 12. NERESPECTARE din partea BENEFICIARUL a obligațiilor va aduce la suspendarea, ulterior la ștergerea platformei (conturi, resurse, activitati);

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII.

 1. REMR nu va fi răspunzător de conținutul postat pe platformă de către BENEFICIAR.
 2. REMR nu răspunde de eventualele erori cauzate de terţe programe informatice care ruleaza pe computerele BENEFICIARULUI.
 3. BENEFICIARUL nu va fi răspunzător de conținutul și materialele postate pe platforma de către REMR.

 

 

Ultima modificare: sâmbătă, 24 octombrie 2015, 13:20